Ring oss: 010-173 73 50

Offentlig försvarare

Den som misstänks för brott har i många fall rätt att få en offentlig försvarare utsedd av domstol. En offentlig försvarare har i uppdrag att tillvarata sin klients intressen och juridiska rättigheter i brottsutredningen och omfattas av klientsekretess. På Advokatfirman Helios biträder vi regelbundet klienter som försvarsadvokat i olika brottmål.
Samtliga advokater på Advokatfirman Helios åtar sig uppdrag som offentlig försvarare. Kontakta oss gärna om du har frågor om offentlig försvarare i brottmål.

En försvarsadvokat börjar arbeta för sin klient redan i samband med att en förundersökning inleds. Uppdraget består fram till dess att det finns en lagakraftvunnen dom. Den som är misstänkt för brott tjänar ofta på att ha en försvarare redan innan det första förhöret ska hållas.
Advokatfirman Helios har god erfarenhet av att företräda klienter som försvarare i brottmål. Vi åtar oss även uppdrag som privat försvarare.

Kontakta oss för en rådgivning om du har frågor kring brottmål eller har behov av offentlig försvarare. Vi hjälper dig även att utreda om du har rätt till försvarare.

Ekobrott

Vi åtar oss uppdrag som försvarare i brott som rör ekonomisk brottslighet, s.k. ekobrott. Kontakta oss på Advokatfirman Helios om du vill veta mer om ekobrottmål.

Ekonomisk brottslighet, eller ekobrott som det ofta förkortas, omfattar typiskt sett brottslighet inom ramen för en näringsverksamhet. Den vanligaste formen av ekobrott är skattebrott och bokföringsbrott, vilka omfattar merparten av anmälda ekobrott. Den här typen av brottslighet upptäcks ofta i samband med konkursutredning avseende företag som är försatta i konkurs. Ekobrott som inte rör näringsverksamhet handlar ofta om bedrägerier eller penningtvättbrott. Andra vanliga former av ekobrott är exempelvis förskingring och trolöshet mot huvudman.

Utredningar i ekobrott är i många fall omfattande och kan kräva specialkunskap inte bara i juridik, utan även i ekonomi och bokföring. Om du är misstänkt för ekonomisk brottslighet har du som misstänkt i de flesta fall rätt till offentlig försvarare. En offentlig försvarare har i uppdrag att tillvarata dina intressen och rättigheter samt biträda dig under utredningen.

Vi på Advokatfirman Helios har erfarenhet av affärsjuridik, konkursutredning och ekonomisk utredning och biträder regelbundet klienter i mål avseende ekobrott. 

Målsägandebiträde

På Advokatfirman Helios åtar vi oss regelbundet uppdrag som målsägandebiträde i brottmål.
Den som har blivit utsatt för brott har i många fall rätt till att få ett särskilt juridiskt biträde utsett för sig som tillvaratar brottsoffrets rättigheter under förundersökningen och rättegång fram till dess att det finns en dom som vunnit laga kraft. Bland de uppgifter som åligger målsägandebiträdet är att hjälpa klienten att utforma skadeståndsanspråk och informera klienten om vad som händer i ärendet.

Samtliga medarbetare på Advokatfirman Helios åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

På Advokatfirman Helios har vi god erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde. Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande dina rättigheter som brottsoffer eller om har blivit utsatt för brott och behöver målsägandebiträde. Vi är din brottmålsadvokat i Stockholm.

Kontakta oss nedan eller
ring oss på 010-173 73 50