Ring oss: 010-173 73 50

Finansiering

Rättskydd

De flesta privatpersoner och företag som har tecknat en hemförsäkring eller företagsförsäkring har också en rättsskyddsförsäkring som ingår i försäkringen. Rättsskyddsförsäkringen täcker delar av de kostnader som uppstår när man anlitar juridiskt biträde efter avdrag för självrisk vilken brukar uppgå till mellan 20 och 25 % av den totala kostnaden i ärendet. Självriskens storlek varierar beroende på vilken försäkring man tecknat.

Rättsskyddsförsäkringen omfattar de flesta typer av tvister men inte alla tvister. Vi hjälper dig att reda ut om ditt ärende kan omfattas av rättsskydd.


Rättshjälp

Som privatperson kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp hos domstol eller Rättshjälpsmyndigheten om man saknar hemförsäkring eller rättsskyddet av annan anledning inte kan tas i anspråk. Den vars årsinkomst inte överstiger 260 000 kr kan ha rätt till rättshjälp.

Om man beviljas rättshjälp innebär det att staten hjälper till att betala en del av kostnaderna för juridiskt biträde. I samband med att ett beslut meddelas angående rättshjälpsansökan beslutas det samtidigt hur stor del av kostnaderna som kommer behöva återbetalas när ärendet är avslutat. Storleken på återbetalningsskyldigheten bestäms utifrån sökandens ekonomiska förhållanden och varierar mellan 2 % och 40 %.

På Advokatfirman Helios hjälper vi dig att reda ut om du kan ha rätt till rättshjälp och hjälper dig med din rättshjälpsansökan.

Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Brottmål

Kostnader för försvarsadvokat betalas av staten. Vill du att vi ska försvara dig är du välkommen att kontakta oss. Vi registrerar dig då som klient på vår advokatbyrå och löser betalning från staten utan att du behöver göra något.

Kontakta oss nedan eller
ring oss på 010-173 73 50