Ring oss: 010-173 73 50

Affärsjuridik

På advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i affärstvister.

Inom en näringsverksamhet kan det uppkomma många olika tvistetyper. Vanliga tvister kan röra exempelvis frågan ansvarsgenombrott, äganderätt till aktier, värdeöverföring och skadestånd eller frågor som rör ett företags leverantörer, beställare och samarbetspartners. Affärstvister kan också omfatta avtals- och köprättsliga spörsmål och kallas ibland då för kommersiella tvister.

Vi företräder regelbundet såväl privatpersoner som företag i ärenden rörande affärstvister. Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande en affärstvist.

Kontakta oss nedan eller
ring oss på 010-173 73 50